Битумни хидроизолации

Качества и характеристики
В България към момента най- широко разпространени са ролонните битумни хидроизолационни мембрани (по известни като „хидроизолационни мушами”). За хората, които не са специалисти, на външен вид всички материали, независимо на кой производител са, изглеждат еднакво. На практика обаче, това не е така. Съществуват големи разлики, с които трябва да се съобразим при изграждането на една хидроизолационна система.

Основно разликите между различните класове мембрани идват от:
•вида на носещата основа (стъклен воал, полиестерен нетъкан текстил, метално фолио),
•на битума (окислен, течен, твърд, полутвърд)
•и най- много от добавките (полимерните модификатори) към него.

От съотношението на тези характеристики се определя и цената на хидроизолационната мембрана, както и нейната здравина.

Избор на подходяща хидроизолация
Изборът на правилната хидроизолация е важен въпрос, който рефлектира пряко върху експлоатационната годност на сградата. При избора на хидроизолация има няколко важни въпроса на които трябва да се даде отговор:
•Къде се намира сградата, т.е. има ли постоянно високо ниво на подземни води или водата се появява сезонно – при дъжд и сняг.
•В кое време на годината ще се изпълняват хидроизолациите
•Какъв вид ще е конструкцията върху която ще се полага хидроизолацията.
Каква точно ще е защитата на хидроизолацията от обратния насип.
•Ще има ли необходимост подземните части на сградата да са топлоизолирани

Едва след като се отговори на тези въпроси ще може да се избере подходяща хидроизолация с необходимите характеристики.

Прима

NOVAGLASS