ГИПСОКАРТОН

Гипсокартонът е един от най-използваните строителни материали в съвременното строителство.

Представлява панел от два листа хартия или картон между които има сърцевина от гипс.Използва се за облицовка на стени, окачени тавани, преградни стени и декоративни елементи. С помощта на гипсокартона е възможно да се придадат лабиринтообразни форми на тавани, криволичещи прегради с многобройни ниши, отвори и фигури, изравняване на подове.
Гипсокартонените плоскости са няколко вида:

стандартен гипсокартон GKB се използва при изграждането на преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани. Произвежда се стандартно с дебелини 9.5 мм. и 12.5 мм.Това е и най-употребявания вид гипоскартон.

влагоустойчив гипсокартон GKBI – произвеждат със специално гипсово ядро и картонена обшивка импрегнирани срещу поемането на вода. Благодарение на това, влагоустойчивият гипсокартон не влошава своите експлоатационни характеристики при наличие на влага. Подходящ е за помещения, с по-голяма влажност като бани и кухни.

пожароустойчив гипсокартон GKF – Поради негоримостта на вложените в сърцевината фибри, неговото използване ограничава разпространението на огъня. Използването на пожароустойчив гипсокартон покрива изискванията за противопожарна безопасност.

– Освен тези основни видове се произвеждат и по-специфични гипсокартонени плоскости като например акустичен гипсокартон, перфориран гипсокартон, гипсокартон с хигиенни функции и други.

SINIAT е част от Etex Group, глобален производител на материали за строителството. SINIAT формира част от неговият бизнес за облицовки и строителни плоскости, с операции в Европа, Африка и Южна Америка. SINIAT произвежда гипсокартонени продукти и системи за преградни стени, тавани и предстенни обшивки. Плоскостите гипсокартон на SINIAT са създадени, за да отговорят и дори да надхвърлят и най-високите норми и потребностите при системите за сухо строителство. Дори повече, SINIAT предлага специални гипсови плоскости, които са проектирани да издържат на тежки условия.

Фирма NORGIPS присъства на полския пазар от 1993 година. В тяхната продуктова гама се предлагат висококачествени цялостни системи за сухо строителство (леки преградни стени, окачени тавани, стенни и таванни облицовки, сухи замазки. Тези системи са направени от съответните видове гипсокартонови плоскости, системни профили, гипсови шпакловки, гипсови лепила и необходимите аксесоари.Приложението на цялостните системи NORGIPS гарантира висококачествено изпълнение на проекта.Всичките продукти притежават сертификати, декларации за съответствие, както и други необходими документи разрешаващи приложението им в жилищното и промишленото строителство, както и в строителството на обществени сгради.