ЕСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ (XPS)

Твърдите пено-плочи от валцуван полистерин FIBROSTIR XPS, с характерен жълт цвят, са топлоизолационни материали от съвременна технология и представляват последното развитие  в областта на топлоизолацията. Произвеждат се в инсталациите на FIBROTERMICA EЛЛАС АД в Корино – област Пиерия съгласно международните предписания (ISO 9001) и под непрекъснат качествен контрол.

Плочите Екструдиран пенополистирол FIBROSTIR XPS се характеризират с:
– Високи и съвършени топлоизолационни качества
– Ннисък коефициент на топлопроводимост λ
– Ннулева влагопоглъщаемост
– Висока издръжливост на компресиране
– Поведение на трудно запалими материали.

Също така показват еднородна гъстота на  масата, стабилност на размерите и отлично взаимодействие със строителните материали  (цимент, гипс, вар, анхидрити, пясък), а специалните плочи с разрези, без гладка повърхност, предоставят отлично прилепване към железобетона и замазките.

Напълно сигурни при използване и много лесни за обработка (рязане). Има възможност за производство на плочи с ръб  или дори и във вид на “работе”.