КОНСТРУКЦИЯ ЗА ГИПСОКАРТОН

Профилите за гипсокартон са с приложение в изграждане на предстенни обшивки, преградни стени, обшивки на таван. Необходими, много удобни и лесни за работа.

Фирма S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.е основана през 1998г. в Румъния .През 2003г. ръководстовот на фирмата решава да разшири бизнеса си с производство на различни видове строителни материали ,като първата стъпка са профилите и аксесоарите,необходими за изграждането на стени и тавани от гипсокартон.

UD профил– тънкостенен профил, който се използва в сухото строителство. Изграждането на окачени тавани от гипсокартон става лесно и удобно. Профилът се използва за предстенна обшивка на съществуващи стени. Също така като периферен профил, който се монтира към ограждащите го елементи, най-често с ПВЦ  дюбел – пирон.

CD профил- Тънкостенен профил за сухо строителство. Профилът се използва за изграждане на окачен таван от гипсокартон, предстенна обшивка на съществуващи стени.

Профил UW50 ,UW75, UW100  – хоризонтални и са предназначени за изграждане на леки преградни стени по система, в комбинация с вертикален профил CW. 

Профил CW50 ,CW75, CW100  – вертикален профил, предназначен за изграждане на леки преградни стени по система, в комбинация с хоризонтален профил UW.