Линейни фиксатори

Линейните фиксатори се използват за осигуряване на бетоново покритие върху арматурата при армирането на долни плочи. Благодарение на множеството отвори се постига отлично уплътняване на бетона, оптимална здравина,  избягвайки се появата на пукнатини. Линейните фиксатори за арматура осигуряват лекота в сериино полагане при големи площи.