ПОДПОКРИВНИ МЕМБРАНИ

Подпокривното паропропускливо фолио изпълнява няколко основни функции:

  • То е водонепропусклива бариера срещу проникването на вода (вследствие дъжд или навявания от сняг) към подпокривната конструкция – дървени носещи елементи, топлоизолационен слой, използваемо пространство.  Като водонепропусклива преграда се полага от горната страна на топлоизолацията и непосредствено под керемидите. При необходимост проникналата вода се отвежда по фолиото към улуците на покрива. Поради това е важно да се осигури водоплътността на фолиото в цялата му площ. Към него са предвидени и допълващи аксесоари, като двойно залепващи ленти, вулканизиращи ленти за контра-летвите и др., които служат за допълнително уплътняване на фолиото.
  • Фолиото е паропропусклива многослойна система, която дава възможност на водната пара, която е проникнала в покривната конструкция вследствие на естествената човешка дейност, безпрепятствено да премине през нея в атмосферата и да не предизвиква конденз. По този начин се запазват свойствата на керемидите за периодa на експлоатация и не се налага честата им подмяна,  дървената покривна конструкция не гние, съхранява се топлоизолационната способност на изолацията, както и се елиминира влошения микроклимат – не се образува плесен и мухъл в обитаемите помещения.