Растерни окачени тавани

Окачените тавани намират все по-широко приложение в съвременното строителство поради очевидните им предимства: лесен и бърз монтаж, демонтаж и ремонт; ниска цена; разнообразие от видове и възможности, които предлагат; малко тегло; избягване на мокрите процеси; възможност за полагане на скрито осветление, вентилационни елементи, кабели и други; много лесен достъп до скритите елементи в тавана и други.

Окачените тавани намират приложение във всякави помещения – баня, кухня, офис помещения, обществени сгради и много други. Растерните окачени тавани намират приложение в помещения със специални изисквания за пожароустойчивост, акустика, влагоустойчивост, хигиена и други.

AMF в световен мащаб принадлежи към водещите производители на окачени тавани. Отличителна черта на компанията са иновациите и компетентността. Пожароустойчивите растерни окачени тавани на AMF са произведени във високотехнологичен завод в съответствие с всички европейски и световни стандарти.Растерните окачени тавани на AMF осигуряват граница на огнеустойчивост до REI 120 минути на стоманени и дървени междуетажни и покривни конструкции. Изпитванията за определяне границата на огнеустойчивост са проведени във водещи европейски лаборатории.Пожароустойчивите окачени тавани AMF се състоят от растерни пана, главни носещи профили, напречни и ограждащи профили и окачвачи.Пожароустойчивите тавани са изпитани заедно с пожарозащитна кутия AMF за защита на осветително тяло, монтирано в тавана.Пожароустойчивите окачени растерни тавани на AMF са предпочитано решение за огнезащита на стоманени междуетажни и покривни конструкции поради следните причини:

-висока надеждност;

-неограничен срок за огнезащита;

-незначително натоварване на защитаваните конструкции;

-бърз и лесен монтаж;

-ниска себестойност на огнезащитната система;

-липса на необходимост от довършителна обработка на повърхностите;

-елементарен достъп до пространството над тавана по всяко време;

-възможност за избор на пана с различна повърхностна обработка -гладки, щамповани, релефни, както и цветова гама;

-естетичност.

KnaufAMF(АМФ), Германия – представляват система от профили и пана, които се монтират по определен начин. Има различни видове системи растерни окачени тавани според приложението, изискванията, които покриват, начина на монтаж и др. Освен това паната за растерните окачени тавани се изработват от различни материали – минералфазерни пана, дървени пана, метални и други. Паната имат различен дизайн и покриват различни изисквания за влагоустойчивост, пожароустойчивост, акустика, хигиена и други.

 

Пано за окачен таван Termatex AMF Antaris C 600×600 / SK

Минерал-фазерно растерно пано за окачен таван Knauf AMF
размери 600 х 600мм
Дебелина 15мм
Влагоустойчивост до 95%
5.76м2/пакет

Пано за окачен таван Ecomin AMF Filigran 600×600/ SK

Минерал-фазерно растерно пано за окачен таван Knauf AMF
размери 600 х 600мм
Дебелина 13мм
Влагоустойчивост 70%
6.48м2/пакет

Пано за окачен таван Ecomin AMF Trento 600/600/SK

Минерал-фазерно растерно пано за окачен таван Knauf AMF
размери 600 х 600мм
Дебелина 13мм
Влагоустойчивост 70%
6.48м2/пакет

Пано за окачен таван Ecomin AMF Orbit

Минерал-фазерно растерно пано за окачен таван Knauf AMF

размери 600 х 600мм
Дебелина 13мм
Влагоустойчивост 70%
5.76 м2/пакет

Пано за окачен таван Ecomin AMF Planet 600×600/ SK

Минерал-фазерно растерно пано за окачен таван Knauf AMF
размери 600 х 600мм
Дебелина 13мм
Влагоустойчивост 70%
6.48м2/пакет

Пано за окачен таван Termatex AMF Feinstratos 600×600

Минерал-фазерно растерно пано за окачен таван Knauf AMF
размери 600 х 600мм
Дебелина 15мм
Влагоустойчивост :95%
5.04 m2 /пакет

Пано за окачен таван Termatex AMF Laguna 600×600

Минерал-фазерно растерно пано за окачен таван Knauf AMF
размери 600 х 600мм
Дебелина 15мм
Влагоустойчивост :90%
5.04 m2 /пакет

Пано за окачен таван Termatex AMF Star 600×600

Минерал-фазерно растерно пано за окачен таван Knauf AMF
размери 600 х 600мм
Дебелина 15мм
Влагоустойчивост :90%
5.04 m2 /пакет