ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Един от най-често задаваните въпроси е: Какъв вид топлоизолационен материал да избера?

През последните години в строителната практика се наложи мнението, че т.нар. „дишащи“ изолации са по-подходящи за жилищни сгради. По тази причина препоръчваме използването на „дишащи“ изолационни материали-т.нар. EPS (експандиран пенополистирол), към който спадaт фасадния стиропор, графитния стиропор. Друг често използван „дишащ“ материал е каменната (минерална) вата.
Най-важните параметри, по-които трябва да се сравняват топлоизолационните материали са:

 • Топлоизолационни качества ( коефициент на топлопроводимост)
 • Паропропускливост (съпротивление на паропреминаване)
 • Устойчивост на стареене
 • Горимост (клас на горимост)
 • Стойност

Описание и характеристика на различните материали

 • Експандираният пенополистирол (EPS)
  Представлява изкуствен полимер с отворена структура на решетката от пълни с въздух сферични частици. EPS е познат също така и като стиропор (Styropor® е запазена марка на немската компания BASF®), е един доказал се във времето топлоизолационен материал, без който вече съвременното строителство е немислимо. Спада към класа на трудногоримите материали (клас В1). Предлаганите продукти са оформени като плочи с различни размери – до 100 см на ширина и 250 см на дължина, при дебелини от 1 см до 60 см. Възможно е каширането с водонепропускливи и адхезивни материали. Съществува и графитно обогатен EPS (сив на цвят). Чрез вграждането на графитени молекули в структурата на полимера се подобряват значително топлоизолационните и шумоизолационните свойства на обикновения експандиран пенополистирол, като се постига и качествено ново свойство – радиационна устойчивост.
 • Екструдиран пенополистирол (XPS)
  Технологията на производство дава затворена структура на решетката при по-дребни частици, откъдето идват и по-добрите механични свойства на изолационните плоскости. Произвеждани дебелини: 20-100 mm

 

 • Каменно-минерална вата
  Процесът на производство е подобен, както при стъклените вати, но като суровина се използват базалтови скали разтопени при температура около 1500 градуса по Целзий. Като естествен скален материал каменната вата е екологично чиста и също така негорима, което обуславя пожароустойчивост при най-високия клас на горимост А1 по БДС- EN 13501-1. Правилното ориентиране на влакната осигурява и напълно ефективна звукоизолация. При фасадни изолации каменно-минералната вата се използва, както при контактните системи, така и при вентилируемите фасадни системи. Каменните вати са два вида – с надлъжно или напречно разположени влакна и обемна плътност около 80-145 кг/куб. м.
 • Графитен EPS
  Той е топлоизолационен материал, който се използва в производството на сребристо-сива пяна за топлоизолационни и звукоизолационни материали, при които топлоизолационният коефициент е много по-добър в сравнение с конвенционалния експандиран полистирол (EPS).Основната разлика между Неопора (Neopor) и останалите топлоизолационни материали е във вградените графитени молекули. Графитните частици, вградени в структурата на материала, играят много важна роля в процеса на съприкосновение между Неопор (Neopor) и топлинното лъчение. По-конкретно, възпрепятстват преминаването му като отразяват излъчването, намалявайки чувствително топлинното поглъщане на материала, подобряват значително топлоизолационните и шумоизолационните свойства на обикновения пенополистирол, като се постига и качествено ново свойство на полимера – радиационната устойчивост.

Графитът със своите уникални свойства отразява и възпрепятства преминаването на инфрачервените и UV-лъчи, което го прави освен прекрасен изолатор и сигурен защитник от проникване на радиация в сградата. Това става при запазена минимална дебелина на платната – 2,5 cm до 10 cm и плътност едва 25 кг/куб. м. Графитът отразява голяма част от слънчевата светлина, като така намалява топлопоглъщането, а освен това чрез опити е доказано и неколкократно увеличеното шумопоглъщане. Като цяло, използването на Неопор (Neopor) в топлоизолацията на сградата повишава с около 70 % енергийната ефективност на самата сграда.