ЦИМЕНТОВИ ПЛОСКОСТИ

Циментфазерните плоскости са монолитни плочи с плътност 1250-1400 кг/м3, с дебелина 8-36 мм с гладка твърда повърхност, които се използват при прилагане на технологията „сух монтаж”.

Вид на използваната конструкция Дебелина ЦТП, мм
Преградни стени с рамкови конструкции (обшивки) 8, 10, 12, 16, 20, 24
Облицовка на колони, ригели 8, 10, 12, 16
Външни скелетни стени (обшивка) 10, 12, 16, 20, 24
Модулна замазка под плосък покрив 12, 16,20, 24
Под на подпокривна плоча 12, 16,20, 24
Основа под подови настилки 20, 24, 36
Подпрозоречни первази 24, 36

Екологичност

Циментфазерните плоскости са екологично чист материал. В тях не се съдържат фенолни, формалдехидни и други отровни съединения. Основно свързващо химическо вещество е цимента. Плочите се произвеждат чрез пресоване на формована смес, състояща се от дървесни стърготини от иглолистни породи, портландцимент, минерални вещества и вода.

Състав на циментфазерните плоскости в проценти от общата маса:

Плоскостите са твърд монолитен материал. Отделянето на прах, газове и пара от плочите е невъзможно, благодарение на минерализацията на съдържащите се вещества и използваната производствена технология.

Пожаробезопасност

При пожар в помещенията плочите не образуват дим, не отделят токсични газове и пара.
Изпитване на огнеустойчивостта на конструкция на вентилируема фасада облицована с циментфазерни плоскости с дебелина 8 мм (клас КО, ГОСТ 31251-2003) в продължение на 45 минути.

Сравнителна таблица на характеристики за пожарна безопасност

Показатели ЦТП OSB
Група на Запалимост Г1 слабозапалими Г4 леснозапалими
Група на възпламеняемост В1 трудновъзпламеняеми В3 лесновъзпламеняеми
Група на разпространение на пламък РП1 неразпространяващи РП3 умереноразпространяващи
Димообразуваща способност Д1 малка Д3 висока
Клас на опасност по токсичност на продуктите на горене Т1 малко опасни

Сигурност

Циментфазерните плоскости са преди всичко конструкционен материал, придаващ на скелетните конструкции якост. В процеса на производство дървесно-циментовата смес се формира от четири слоя: външните слоеве от дребни, вътрешните от по–едри фракции дървесни частици. Формираната смес се пресова.

Следва да се отбележи още едно тяхно свойство – възможно е да се използват облицовки от циментфазерни плоскости в конструкцията на сгради в сеизмични райони и във високо етажни сгради.

Устойчивост на влага

Най-разпространено е използването на плоскостите като облицовъчни панели на стени с дървен скелет в нискоетажното строителство. Плочите не само придават на дървения скелет допълнителна здравина, но и служат като защита от атмосферното въздействие. Носещите и ограждащи конструкции на къща с обшивка от циментфазерни плоскости не се нуждаят от допълнителна обработка, благодарение на гладката им повърхност. Затова е достатъчно просто да се боядисат външните стените на къщата.

Студоустойчивост

Студостойчивостта е едно от най-сериозните преимущества на циментфазерни плоскости, което разширява географията на тяхното използване.