+ 359 2 923 1 923          office@budmax.bg
ГИПСОКАРТОН (35 продукта)
Гипсокартон GKB 9.5X1200X2000...

Арт.номер:10600066

11,79 лв.

Гипсокартон GKB 9.5X1200X2500...

Арт.номер:10600067

14,72 лв.

Гипсокартон GKB 9.5X1200X2600...

Арт.номер:10600068

15,32 лв.

Гипсокартон GKB 9.5X1200X3000...

Арт.номер:10600069

17,66 лв.

Гипсокартон GKB 12.5X1200X2000...

Арт.номер:10600070

12,25 лв.

Гипсокартон GKB 12.5X1200X2500...

Арт.номер:10600071

15,32 лв.

Гипсокартон GKB 12.5X1200X2600...

Арт.номер:10600072

15,91 лв.

Гипсокартон GKB 12.5X1200X2700...

Арт.номер:10600073

16,55 лв.

Гипсокартон GKB 12.5X1200X3000...

Арт.номер:10600074

18,37 лв.

Гипскартон GKBI 12.5X1200X2000...

Арт.номер:10600075

18,46 лв.

Гипскартон GKBI 12.5X1200X2500...

Арт.номер:10600076

23,09 лв.

Гипсокартон GKBI 12.5X1200X260...

Арт.номер:10600079

24 лв.

Гипсокартон GKBI 12.5X1200X300...

Арт.номер:10600081

27,7 лв.

Гипсокартон GKF 12.5X1200X2000...

Арт.номер:10600082

17,76 лв.

Гипсокартон GKB 12.5X1200X2800...

Арт.номер:10600367

17,14 лв.

Гипскартон NIDA GKB 9.5/1200/2...

Арт.номер:10600162

12,24 лв.

Гипскартон NIDA GKB 9.5/1200/2...

Арт.номер:10600173

15,31 лв.

Гипскартон NIDA GKBI 12.5/1200...

Арт.номер:10600174

30,3 лв.

Гипскартон NIDA GKB 9.5/1200/2...

Арт.номер:10600217

15,92 лв.

Гипскартон NIDA GKB 12.5/1200/...

Арт.номер:10600219

16,82 лв.

Гипскартон NIDA GKB 12.5/1200/...

Арт.номер:10600220

19,41 лв.

Гипскартон NIDA GKBI 12.5/1200...

Арт.номер:10600221

22,45 лв.

Гипскартон NIDA GKBI 12.5/1200...

Арт.номер:10600222

29,18 лв.

Гипскартон NIDA GKF 12.5/1200/...

Арт.номер:10600224

22,48 лв.

Гипскартон NIDA GKB 12.5/1200/...

Арт.номер:10600227

16,18 лв.

Гипскартон NIDA GKB 12.5/1200...

Арт.номер:10600230

17,47 лв.

Гипскартон NIDA GKBI 12.5/1200...

Арт.номер:10600231

28,06 лв.

Гипскартон NIDA GKBI 9.5/1200/...

Арт.номер:10600278

22,07 лв.

Гипскартон NIDA GKB 12.5/1200/...

Арт.номер:10600454

18,11 лв.

Гипскартон NIDA GKF 12.5/1200/...

Арт.номер:10600455

29,24 лв.

Гипскартон NIDA GKF 15/1200/26...

Арт.номер:10600457

34,11 лв.

Гипскартон NIDA SMART GKB 12.5...

Арт.номер:10600524

12,71 лв.

Гипскарт.NIDASMARTGKBI 12.5/12...

Арт.номер:10600619

21,01 лв.

Гипскартон NIDA GKF 15/1200/20...

Арт.номер:10600753

26,24 лв.

Гипскартон NIDA GKB 12.5/1200/...

Арт.номер:10600772

12,94 лв.

Материали за строителни и довършителни работи