+ 359 2 923 1 923          office@budmax.bg
ПЕРВАЗИ И АКСЕСОАРИ ЗА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ (149 продукта)
404 - вътрешен ъгъл Сребрист ...

Арт.номер:10300181

0,29 лв.

424 - вътрешен ъгъл Златен Бу...

Арт.номер:10300182

0,29 лв.

428 - вътрешен ъгъл Дъб Венти...

Арт.номер:10300183

0,29 лв.

435 - вътрешен ъгъл Дъб Натур...

Арт.номер:10300184

0,29 лв.

437 - вътрешен ъгъл Златен Дъ...

Арт.номер:10300185

0,29 лв.

439 - вътрешен ъгъл Венге LP-...

Арт.номер:10300186

0,29 лв.

440 - вътрешен ъгъл Елша LP-5...

Арт.номер:10300187

0,29 лв.

460 - вътрешен ъгъл Череша LP...

Арт.номер:10300188

0,29 лв.

480 - вътрешен ъгъл Канадски ...

Арт.номер:10300189

0,29 лв.

492 - вътрешен ъгъл Венецианс...

Арт.номер:10300190

0,29 лв.

493 - вътрешен ъгъл Махагон L...

Арт.номер:10300191

0,29 лв.

404 - външен ъгъл Сребрист Яс...

Арт.номер:10300192

0,29 лв.

424 - външен ъгъл Златен Бук ...

Арт.номер:10300193

0,29 лв.

428 - външен ъгъл Дъб Вентидж...

Арт.номер:10300194

0,29 лв.

422 Външен Ъгъл Бук...

Арт.номер:10300285

0,29 лв.

422 Вътрешен Ъгъл Бук...

Арт.номер:10300286

0,29 лв.

425 Външен Ъгъл Бял Дъб...

Арт.номер:10300287

0,29 лв.

425 Вътрешен Ъгъл Бял Дъб...

Арт.номер:10300288

0,29 лв.

470 Външен Ъгъл Орех...

Арт.номер:10300289

0,29 лв.

470 Вътрешен Ъгъл Орех...

Арт.номер:10300290

0,29 лв.

481 Външен Ъгъл Благородно Вен...

Арт.номер:10300291

0,29 лв.

481 Вътрешен Ъгъл Благородно В...

Арт.номер:10300292

0,29 лв.

495 Външен Ъгъл Горска Круша...

Арт.номер:10300293

0,29 лв.

495 Вътрешен Ъгъл Горска Круша...

Арт.номер:10300294

0,29 лв.

422 Дясна тапа Бук

Арт.номер:10300295

0,29 лв.

422 Конектор Ъгъл Бук...

Арт.номер:10300296

0,29 лв.

425 Дясна тапа Бял Дъб...

Арт.номер:10300297

0,29 лв.

425 Лява тапа Бял Дъб...

Арт.номер:10300298

0,29 лв.

425 Конектор Бял Дъб...

Арт.номер:10300299

0,29 лв.

470 Дясна тапа Орех...

Арт.номер:10300300

0,29 лв.

470 Лява тапа Орех

Арт.номер:10300301

0,29 лв.

470 Конектор Орех

Арт.номер:10300302

0,29 лв.

481 Дясна тапа Благородно Венг...

Арт.номер:10300303

0,29 лв.

481 Лява тапа Благородно Венге...

Арт.номер:10300304

0,29 лв.

481 Конектор Благородно Венге...

Арт.номер:10300305

0,29 лв.

495 Дясна тапа Горска Круша...

Арт.номер:10300306

0,29 лв.

495 Лява тапа Горска Круша...

Арт.номер:10300307

0,29 лв.

495 Конектор Ъгъл Горска Круша...

Арт.номер:10300308

0,29 лв.

422 Лява тапа Бук

Арт.номер:10300373

0,29 лв.

484 Вътрешен ъгъл

Арт.номер:10300464

0,29 лв.

484 Външен ъгъл

Арт.номер:10300465

0,29 лв.

499 Вътрешен ъгъл

Арт.номер:10300466

0,29 лв.

499 Външен ъгъл

Арт.номер:10300467

0,29 лв.

406 Вътрешен ъгъл

Арт.номер:10300468

0,29 лв.

406 Външен ъгъл

Арт.номер:10300469

0,29 лв.

412 Вътрешен ъгъл Бял Бор...

Арт.номер:10300470

0,29 лв.

412 Външен ъгъл Бял Бор...

Арт.номер:10300471

0,29 лв.

484 Конектор

Арт.номер:10300472

0,29 лв.

484 Лява тапа

Арт.номер:10300473

0,29 лв.

484 Дясна тапа

Арт.номер:10300474

0,29 лв.

499 Конектор

Арт.номер:10300475

0,29 лв.

499 Лява тапа

Арт.номер:10300476

0,29 лв.

499 Дясна тапа

Арт.номер:10300477

0,29 лв.

406 Конектор

Арт.номер:10300478

0,29 лв.

406 Лява тапа

Арт.номер:10300479

0,29 лв.

406 Дясна тапа

Арт.номер:10300480

0,29 лв.

412 Конектор Бял Бор...

Арт.номер:10300481

0,29 лв.

412 Лява тапа Бял Бор...

Арт.номер:10300482

0,29 лв.

412 Дясна тапа Бял Бор...

Арт.номер:10300483

0,29 лв.

435 - външен ъгъл Дъб Натурал...

Арт.номер:10300507

0,29 лв.

437 - външен ъгъл Златен Дъб ...

Арт.номер:10300508

0,29 лв.

439 - външен ъгъл Венге LP-52...

Арт.номер:10300509

0,29 лв.

440 - външен ъгъл Елша LP-52...

Арт.номер:10300510

0,29 лв.

460 - външен ъгъл Череша LP-5...

Арт.номер:10300511

0,29 лв.

480 - външен ъгъл Канадски бр...

Арт.номер:10300512

0,29 лв.

492 - външен ъгъл Венециански...

Арт.номер:10300513

0,29 лв.

493 - външен ъгъл Махагон LP-...

Арт.номер:10300514

0,29 лв.

404 - конектор Сребрист Ясен ...

Арт.номер:10300515

0,29 лв.

424 - конектор Златен Бук LP-...

Арт.номер:10300516

0,29 лв.

428 - конектор Дъб Вентидж LP...

Арт.номер:10300517

0,29 лв.

435 - конектор Дъб Натурален ...

Арт.номер:10300518

0,29 лв.

437 - конектор Златен Дъб LP-...

Арт.номер:10300519

0,29 лв.

439 - конектор Венге LP-52...

Арт.номер:10300520

0,29 лв.

440 - конектор Елша LP-52...

Арт.номер:10300521

0,29 лв.

460 - конектор Череша LP-52...

Арт.номер:10300522

0,29 лв.

480 - конектор Канадски бряст...

Арт.номер:10300523

0,29 лв.

492 - конектор Венециански Ор...

Арт.номер:10300524

0,29 лв.

493 - конектор Махагон LP-52...

Арт.номер:10300525

0,29 лв.

404 - лява тапа Сребрист Ясен...

Арт.номер:10300526

0,29 лв.

424 - лява тапа Златен Бук LP...

Арт.номер:10300527

0,29 лв.

428 - лява тапа Дъб Вентидж L...

Арт.номер:10300528

0,29 лв.

435 - лява тапа Дъб Натурален...

Арт.номер:10300529

0,29 лв.

437 - лява тапа Златен Дъб LP...

Арт.номер:10300530

0,29 лв.

439 - лява тапа Венге LP-52...

Арт.номер:10300531

0,29 лв.

440 - лява тапа Елша LP-52...

Арт.номер:10300532

0,29 лв.

460 - лява тапа Череша LP-52...

Арт.номер:10300533

0,29 лв.

480 - лява тапа Канадски бряс...

Арт.номер:10300534

0,29 лв.

492 - лява тапа Венециански О...

Арт.номер:10300535

0,29 лв.

493 - лява тапа Махагон LP-52...

Арт.номер:10300536

0,29 лв.

404 - дясна тапа Сребрист Ясе...

Арт.номер:10300537

0,29 лв.

424 - дясна тапа Златен Бук L...

Арт.номер:10300538

0,29 лв.

428 - дясна тапа Дъб Вентидж ...

Арт.номер:10300539

0,29 лв.

435 - дясна тапа Дъб Натурале...

Арт.номер:10300540

0,29 лв.

437 - дясна тапа Златен Дъб L...

Арт.номер:10300541

0,29 лв.

439 - дясна тапа Венге LP-52...

Арт.номер:10300542

0,29 лв.

440 - дясна тапа Елша LP-52...

Арт.номер:10300543

0,29 лв.

460 - дясна тапа Череша LP-52...

Арт.номер:10300544

0,29 лв.

480 - дясна тапа Канадски бря...

Арт.номер:10300545

0,29 лв.

492 - дясна тапа Венециански ...

Арт.номер:10300546

0,29 лв.

493 - дясна тапа Махагон LP-5...

Арт.номер:10300547

0,29 лв.

489 - външен ъгъл дъб LP-52...

Арт.номер:10300615

0,29 лв.

444 - външен ъгъл

Арт.номер:10300664

0,29 лв.

444 - вътрешен ъгъл...

Арт.номер:10300665

0,29 лв.

444 Конектор Орех

Арт.номер:10300666

0,29 лв.

444 Дясна тапа Орех...

Арт.номер:10300667

0,29 лв.

444 Лява тапа Орех

Арт.номер:10300668

0,29 лв.

401 външен ъгъл LP-52...

Арт.номер:10300705

0,29 лв.

401 вътрешен ъгъл LP-52...

Арт.номер:10300706

0,29 лв.

401 дясна тапа LP-52

Арт.номер:10300707

0,29 лв.

401 конектор LP-52

Арт.номер:10300708

0,29 лв.

401 лява тапаLP-52

Арт.номер:10300709

0,29 лв.

426 външен ъгъл LP-52...

Арт.номер:10300710

0,29 лв.

426 дясна тапаLP-52

Арт.номер:10300712

0,29 лв.

426 конектор LP-52

Арт.номер:10300713

0,29 лв.

426 лява тапаLP-52

Арт.номер:10300714

0,29 лв.

427 външен ъгъл LP-52...

Арт.номер:10300715

0,29 лв.

427 лява тапа LP-52

Арт.номер:10300716

0,29 лв.

427 конектор LP-52

Арт.номер:10300717

0,29 лв.

427 дясна тапа LP-52

Арт.номер:10300718

0,29 лв.

427 вътрешен ъгъл LP-52...

Арт.номер:10300719

0,29 лв.

401 Външен ъгъл

Арт.номер:10300769

0,29 лв.

401 Вътрешен ъгъл

Арт.номер:10300770

0,29 лв.

401 Тапа дясна

Арт.номер:10300771

0,29 лв.

401 Конектор

Арт.номер:10300772

0,29 лв.

401 Тапа лява

Арт.номер:10300773

0,29 лв.

427 Външен ъгъл

Арт.номер:10300774

0,29 лв.

427 Вътрешен ъгъл

Арт.номер:10300775

0,29 лв.

427 Тапа дясна

Арт.номер:10300776

0,29 лв.

427 Конектор

Арт.номер:10300777

0,29 лв.

427 Тапа лявa

Арт.номер:10300778

0,29 лв.

Перваз Бял Дъб LP-52 - №425...

Арт.номер:10300281

3,84 лв.

Перваз Орех LP-52 - №470...

Арт.номер:10300282

3,84 лв.

Перваз Благородно Венге LP-52 ...

Арт.номер:10300283

3,84 лв.

Перваз Златен Бук LP-52 - №424...

Арт.номер:10300314

3,84 лв.

Перваз Дъб Натурален LP-52 - №...

Арт.номер:10300315

3,84 лв.

Перваз Златен Дъб LP-52 - №437...

Арт.номер:10300316

3,84 лв.

Перваз Венге LP-52 - №439...

Арт.номер:10300317

3,84 лв.

Перваз Череша LP-52 - №460...

Арт.номер:10300319

3,84 лв.

Перваз Канадски бряст LP-52 - ...

Арт.номер:10300320

3,84 лв.

Перваз Венециански Орех LP-52 ...

Арт.номер:10300321

3,84 лв.

Перваз Сребрист Ясен LP-52 - №...

Арт.номер:10300372

3,84 лв.

Перваз LP-52 484

Арт.номер:10300388

3,84 лв.

Перваз LP-52 499

Арт.номер:10300461

3,84 лв.

Перваз LP-52 406

Арт.номер:10300462

3,84 лв.

Перваз LP-52 412 Бял Бор...

Арт.номер:10300463

3,84 лв.

Перваз LP-52 - №444

Арт.номер:10300662

3,84 лв.

ПОДЛОЖКА ПЕНОПОЛИЕТИЛЕН 2ММ...

Арт.номер:10300019

0,26 лв.

ПОДЛОЖКА ПЕНОПОЛИЕТИЛЕН 3ММ...

Арт.номер:10300020

0,38 лв.

Подложка XPS 5mm 5m2/опаковка...

Арт.номер:10300814

11,64 лв.

Материали за строителни и довършителни работи